Älvsjös stadsdelsförvaltning

Bara ett äpple?

Förskolan Sjöstjärnan är en kommunal förskola i Älvsjö. Carina Hellström och Jovana Petrusinski visar projektarbetet ”Bara ett äpple?”. Med hjälp av olika estetiska läroprocesser, olika sinnen samt  digitala verktyg vill de visa hur barnen utforskar äpplen. Intresset för äppelprojektet började när förskolan fick inbjudan av ett barn att plocka äpplen i barnets trädgård. Äpplets olikheter lockade barnen att fördjupa sig i olika ämnesområden. Deras intresse blev drivkraften i projektet.  I vår monter får ni se hur projektet om äpplen har inkluderat alla våra läroplansområden i en hållbar framtid. 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top