Utställare & Inspirationsspår 2017

 

Utställare 2015

Förskolesummit bygger på samarbetet mellan forskning och praktik inom förskoleområdet. Därför faller det sig naturligt att bjuda in förlag som ger ut litteratur författade av eller om aktuell forskning.

 

Inspirationsspår 2015

Förskolesummit vill också lyfta in praktiska exempel utifrån barns utforskande med viss utgång ur aktuell forskning och samverkan i det dagliga arbetet mellan teori och praktik. Sju verksamheter i Stockholm kommer under dagarna att visa upp exempel på sitt konkreta arbete med barnen.

 

Välkomna att titta, fråga, testa och diskutera!

Utställare och Inspirationsspår hittar ni i Södra Huset mellan kl 12-17 båda dagarna.

 
Studentlitteratur

Att utbilda barn och se dem växa är lika givande som det är viktigt. Du är hjälte inom förskolan och vi vet att kompetenta hjältar behöver inspiration och stimulans i sina yrkesroller. Med läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, kurser, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.

Liber

Förskollärarna är med och bygger framtiden. Det glömmer vi aldrig.

Förskollärarna har en viktig roll att spela för att vi ska klara framtidens utmaningar. Liber arbetar för att utbildningssverige ska få fler som lyckas med sina studier och vårt bidrag är kurslitteratur som är förankrad i aktuell forskning och som är pedagogisk utformad. Liber erbjuder kanske Nordens bäst anpassade litteratur för förskollärare – blivande som redan yrkesutövare – och på Förskolesummit 2015 visar vi upp det bästa just nu. Väl mött!

Natur och Kultur

Vi kände att det var en självklarhet att ställa ut på Förskolesummit 2015 då syftet formulerats: "Hur kan vi tillsammans lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet." Detta stämmer helt överens med vårt mål med Natur & Kulturs utgivning mot förskolan.

UR

UR är en del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. Våra program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.

Övningsförskolor

I Stockholm finns två övningsförskolor, Råcksta och Nytorget. Det är ett samarbete med Stockholms universitet kring handledning av förskollärarstudenter. Utgångspunkten är att teori och praktik är tätt sammanvävda, vilket förutsätter pedagogisk teori och aktuell forskning. Såväl övningsförskolorna som Förskollärarutbildningen vid SU i arbetar i projektform med ett utforskande arbetssätt.

Pedagogiskt centrum

Pedagogiskt centrum är en kommunal verksamhet i Skarpnäcks stadsdel. Dess syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan förskolor och att bedriva en praktiknära forskning tillsammans med förskolor om hur man tillsammans kan skapa en rik, varierad, och framförallt meningsfull vardag som ligger nära barnen. De visar delar av det praktiska undersökande som tagits fram utifrån praktik på förskolorna genom skrifter och väggdokumentationer.

Mångården

Mångården är en fristående och mångkulturell förskola i Kista i norra Stockholm. De visar ett arbete där barnen i ett tema-arbete ”Lejonet” arbetat problemlösande utifrån egna hypoteser med bland annat matematik. Med referenser till den egna kroppen har barnen i tema-arbetet bland annat utforskat begrepp som längd och vikt i sitt skapande.

Mikrofonen

Mikrofonen är en kommunal förskola i Hägersten-Liljeholmen. Eva Ekman visar hur små barns (1-2 år) erfarenheter och kunskaper på förskolan byggs upp genom att barnen får arbeta konkret och utforskande via estetiska läroprocesser. Barnen har på olika sätt, med olika material och uttrycksformer, utforskat solrosor.

Grimsta förskolor

Grimsta förskolor är en kommunal förskoleenhet i Hässelby-Vällingby. Nejat Hasson Petersson och hennes kollegor visar olika exempel på hur man kan arbeta utforskande  med IKT som ett verktyg i förskolan. Det handlar bland annat om naturvetenskap, språk och skapande.

Trädet

Trädet är en kommunal förskola som ingår i LÄR&KAN förskolor i Bromma. Lena Bergemalm visar ett projektarbete om fåglar. Med hjälp av bilder, ljudupptagningar, bildspel, ordkort, collage, barnens karaktärer, lermaskar, intervjuer med barnen och filmupptagningar kommer de att visa hur barnen utforskat fåglar och då särskilt ”fågeln Poppa”.

Kastanjebacken

Kastanjebacken är en kommunal förskola på Norrmalm som ingår i Odenplans förskolor. Nina Arwidson presenterar en fallstudie gjord i samband med en barngrupps möten med Sven-Harrys konstmuseum. Syftet med studien var att undersöka och uppmärksamma byggnader i staden som aktiva agenter i förskolebarns utforskande av sin närmiljö och hur man kan förstå staden som en arena för lärande.forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top