Artiklar 2017

2017

Vi gjorde Förskolesummit 2017

Stort tack till deltagare, föreläsare, konferencierer, programråd, styrgrupp, projektgrupp, utställare, personal och volontärer!

Under två dagar genomfördes 24 föreläsningar och 16 utställningar och vi utbytte tankar, forskning, idéer och inspiration både på plats och på #förskolesummit. Tillsammans gjorde vi Förskolesummit till en succé!

www.förskolesummit.se kommer under sommaren fyllas på och vara färdig i början av HT17. Här samlar vi filmade föreläsningar, foton och annat intressant för att uppnå Förskolesummits syfte – att bidra till en långsiktig kompetens- och verksamhetsutveckling i Stockholms förskolor.

Låt dagarnas diskussioner fortsätta under #förskolesummit och dela med er av ert inspirerande arbete ute i verksamheterna.

 

Än en gång tack för dessa två fantastiska dagar tillsammans!

2017

Förskolesummit 2017

Nu är det klart- 14-15 juni 2017 bjuder vi åter in ledande forskare, praktiker, chefer och politiker för toppmöte om förskola.

Nu är det klart- 14-15 juni 2017 bjuder vi åter in ledande forskare, praktiker, chefer och politiker för toppmöte om förskola. 

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet. Kompetensutveckling inom förskola erbjuds till medarbetare och chefer löpande. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare, forskare och studenter.

www.förskolesummit.se uppdateras löpande. Håll ut, boka upp 14-15 juni 2017 i kalendern och håll tillgodo med de filmade föreläsningarna från 2015års Förskolesummit.

Välkomna!


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top