Artiklar 2015

2015

Vi gjorde Förskolesummit 2015!

Stort tack till deltagare, föreläsare, programråd, styrgrupp, arbetsgrupp, inspirationsspår, utställare, personal och volontärer. Under två dagar genomfördes 25 föreläsningar och 13 utställningar, det serverades 2200 luncher och lockade fram minst 400 miljarder skratt. Vi trendade i sociala medier, fick utbyta tankar, forskning, idéer och inspiration. Tillsammans gjorde vi Förskolesummit till en succé!

Här på sajten har vi samlat artiklar, filmade föreläsningar, foton och annat intressant för att uppnå syftet med Förskolesummit – att bidra till en långsiktig kompetens- och verksamhetsutveckling i Stockholms förskolor.

Låt dagarnas diskussioner fortsätta under #förskolesummit och dela med er av ert inspirerande arbete ute i verksamheterna.

Än en gång stort tack för dessa två dagar!

2015

Förskolesummit sänds i Kunskapskanalen

Delar av Förskolesummits programpunkter bevakades av UR Samtiden och kommer nu sändas vid ett flertal tillfällen under hösten på Kunskapskanalen. Under v.45 lägger vi upp föreläsningarna här på www.förskolesummit.se Luta er tillbaka, njut och återvänd för en stund till sprakande juni och Förskolesummit 2015!

 

Delar av Förskolesummits program bevakades av UR Samtiden och kommer nu sändas vid ett flertal tillfällen under hösten på Kunskapskanalen. 

Under v.46 lägger vi upp föreläsningarna här på www.förskolesummit.se

Luta er tillbaka, njut och återvänd för en stund till sprakande juni och Förskolesummit 2015!

 

Tablå vecka 44 – 45

26 oktober – 8 november 2015

UR Samtiden i Kunskapskanalen

 

Tisdag 27 oktober

14.00-17.00 Förskolesummit 2015

14.00 Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi borde lära ut och vad vill vi att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Både en semantisk diskussion om begrepp och en del handfasta råd och tips. Arrangör: Stockholms stad.

14.50 Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Instutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skola och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord hon ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. Hon visar exempel från sitt arbete i Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Arrangör: Stockholms stad.

15.30 Pedagogiska relationer i förskolan

Vi säger att förskolan är likvärdig utan att ha mätt det på något vetenskapligt sätt. Sven Persson, professor i pedagogik, försöker göra detta. Han vill tala om förskolan på en vetenskaplig grund och införa professionell kunskap i förskolan. Arrangör: Stockholms stad.

 

Onsdag 28 oktober

14.20-17.00 Förskolesummit 2015

14.20 Digitala barn

Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander, forskare och förskollärarutbildare, och Markus Bergenord, digitalista och författare, presenterar exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Arrangör: Stockholms stad.

15.40 Genuspedagogik fungerar

Hur ser vi på flickor och pojkar och hur påverkar detta barnen? Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Hon ger en snabbkurs i en genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward har gjort en studie om hur genuspedagogik fungerar. Den visar att det sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Arrangör: Stockholms stad.

 

Torsdag 29 oktober

14.00-16.40 Förskolesummit 2015

14.00 Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är uppskattad och eftertraktad, säger utbildningsministern Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg. Men vad gör regeringen för förskolan just nu?  Förutom att tillsätta mer pengar granskar de vad som ska utvecklas. Arrangör: Stockholms stad.

14.15 Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Gunther Kress, professor i semiotik, menar att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Arrangör: Stockholms stad.

15.10 Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår från sig själv när hon talar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera på hur de jobbar med det interkulturella och mångkulturella. Arrangör: Stockholms stad.

 

Fredag 30 oktober

14.00-14.50 Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och chef inom deras verksamhet i Italien. Hon reser runt världen och träffar allt från påven och Dalai Lama till vanliga förskollärare för att göra barn mer synliga i förskolan, i samhället och på ett politiskt plan. Arrangör: Stockholms stad.

 

Lördag 7 november

9.00-14.00 Förskolesummit 2015

9.00 Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Instutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skola och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord hon ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. Hon visar exempel från sitt arbete i Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 27/10.

9.40 Pedagogiska relationer i förskolan

Vi säger att förskolan är likvärdig utan att ha mätt det på något vetenskapligt sätt. Sven Persson, professor i pedagogik, försöker göra detta. Han vill tala om förskolan på en vetenskaplig grund och införa professionell kunskap i förskolan. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 27/10.

11.00 Digitala barn

Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander, forskare och förskollärarutbildare, och Markus Bergenord, digitalista och författare, presenterar exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 28/10.

12.25 Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är uppskattad och eftertraktad, säger utbildningsministern Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg. Men vad gör regeringen för förskolan just nu?  Förutom att tillsätta mer pengar granskar de vad som ska utvecklas. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 29/10.

12.40 Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och chef inom deras verksamhet i Italien. Hon reser runt världen och träffar allt från påven och Dalai Lama till vanliga förskollärare för att göra barn mer synliga i förskolan, i samhället och på ett politiskt plan. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 30/10.

13.25 Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår från sig själv när hon talar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera på hur de jobbar med det interkulturella och mångkulturella. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 29/10.

 

Söndag 8 november

9.00-12.05 Förskolesummit 2015

9.00 Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi borde lära ut och vad vill vi att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Både en semantisk diskussion om begrepp och en del handfasta råd och tips. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 27/10.

9.50 Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Gunther Kress, professor i semiotik, menar att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 29/10.

10.50 Genuspedagogik fungerar

Hur ser vi på flickor och pojkar och hur påverkar detta barnen? Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Hon ger en snabbkurs i en genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward har gjort en studie om hur genuspedagogik fungerar. Den visar att det sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Arrangör: Stockholms stad. Repris från 28/10.

2015

”När discipliner och yrkesroller möts uppstår spännande möten”

Susanne Kjällander är fil. dr. i didaktik och forskar kring barns lärande i digitala miljöer. Hon ser fram emot att dela med sig av hennes senaste projekt under Förskolesummit. 

– Digitala lärmiljöer i förskolan utvecklas i rekordfart men forskningen är eftersatt. Därför vill jag gärna berätta om forskningsresultaten från mina två forskningsprojekt: AppKnapp och Plattan i mattan. Det ska bli kul att vara en del i detta stora sammanhang som Förskolesummit är!  

Kan du berätta lite om din pågående forskning?
Jag transkriberar just nu filmat material där förskollärare använder digitala lärplattor på oväntade och kreativa sätt för att designa miljöer för barns lärande, utforskande och lek. Det kan handla om att ta in plattan i ateljén tillsammans med de mer "smutsiga" materialen eller genom att projicera appar på väggar och i tak. Barnen hittar också på spännande användningsområden och plattan blir det de vill att den ska vara i stunden: en kassaapparat i affären, ett fikabord eller ett tidtagarur i bilracet i rutschkanan.  

Vad kan eventet leda till för förskolan i Stockholm?
När många discipliner och yrkesroller möts uppstår spännande möten – både på seminarier och i mellanrummen. Att få träffa de forskare vars böcker man tagit del av kan öka nyfikenheten för forskning, vilket kan leda till att förskolan utvecklas på vetenskaplig grund. 

Läs mer om Susanne Kjällanders och Markus Bergenords seminarium här.

2015

”Jag hoppas att ett samtal och ett utbyte påbörjas”

Bodil Halvars, som är universitetslektor och filosofie doktor i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, ser Förskolesummiten som en viktig mötesplats.

– Här kan förskola, förskoleutbildning och förskoleforskning mötas runt aktuella frågor.

Kan du berätta lite om din pågående forskning?
– Min forskning handlar om barns möten med träd, med fokus på barnens utforskande kring naturvetenskapliga och hållbarhetsfrågor samt de förskoledidaktiska möjlighetsvillkoren i en utforskande process.

Vad kan eventet leda till för förskolan i Stockholm?
 – Att ett samtal och ett utbyte påbörjas, och förhoppningsvis fördjupas, utifrån att aktuella frågor synliggörs, diskussioner startar och kontakter knyts.

Läs mer om Bodil Halvars och Camilla Emilssons föreläsning här.

2015

”Samarbetet mellan forskning och förskola är viktigt för demokratin”

Som en av initiativtagarna till Förskolesummiten är Gunilla Dahlberg nöjd med den mötesplats som skapats för forskning och förskola.

– Förskolan har en tendens att försvinna i diskussionen om utbildningsystemet. Därför är jag väldigt glad över att arrangörerna nu skapat ett intressant program, där internationella och nationella forskare kan mötas med företrädare för förskolan.

Kan du berätta lite om din pågående forskning?
I min föreläsning om pedagogisk dokumentation är min utgångspunkt förskolans betydelse för demokrati och världsmedborgarskap. Sedan åttiotalet har vi arbetat tillsammans med pedagoger i Sverige och Reggio Emilia. Här ser vi den pedagogiska dokumentationen som en progressiv kraft och inspirationskälla. Den kan både fungera som ett verktyg för formativ värdering, och som ett redskap för att utmana våra föreställningar kring barn, kunskap och miljön. Därmed kan den också bli en katalysator för en förändring inom förskoleverksamheten mot en mer inkluderande miljö.

Vad kan eventet leda till för förskolan i Stockholm?
Det här kan bli en mötesplats som ökar samarbetet mellan förskolan och forskningen. Förståelsen för förskolans betydelse börjar alltmer komma upp på agendan runt om i världen, och senare tids forskning visar på förskolans stora betydelse för det livslånga lärandet. Och då inte bara för barns lärande och välmående, utan också för utvecklingen av demokrati och världsmedborgarskap. Frågor som är ytterst aktuella idag, när vi börjar skönja ökade problem med likvärdighet och inkludering inom utbildningssystemet.

Läs mer om Gunilla Dahlbergs föreläsning här.

2015

”Jag hoppas de ska känna sig peppade”

För Karin Hultman som skrivit en avhandling om relationen mellan barn och ting, är summiten ett bra tillfälle att vidareutveckla tankarna och dela med sig av nya forskningsrön.

– Det här är ett spännande sammanhang att vara med i. Jag kommer att föreläsa om min avhandling och det ska bli roligt att kommunicera mina tankar till verksamma lärare. 

Kan du berätta lite om din pågående forskning?
Det handlar om hur det pedagogiska materialet och miljön är med och bestämmer vår praktik och om hur livfulla och vibrerande relationer ting kan vara. Dessa relationer som vi många gånger tenderar att missa rymmer en stor potential för barns lärande. Jag vill visa hur ting kan förstås som deltagare i kollektiva läroprocesser och hur ting kan ställa frågor, väcka intressen, frammana djup koncentration, förbryllning och förtjusning.

Vad kan eventet leda till för förskolan i Stockholm?
Jag hoppas att publiken ska tycka att föreläsningen relaterar till deras vardag, men att de kanske även får med sig några nya bilder av vad som är möjligt att göra. Jag hoppas att de ska känna sig peppade och ännu mer entusiasmerade inför sitt yrke. 

Läs mer om Karin Hultmans föreläsning här

 

2015

Mie Josefson – förskollärare, universitetsadjunkt, doktorand och föreläsare på Förskolesummit

Intervju med Mie Josefson, föreläsare på Förskolesummit den 11/6.

Varför tyckte du det var viktigt att delta i Förskolesummit?
– Jag är själv förskollärare och har arbetat i Stockholms stad. I mitt nuvarande arbete har jag många kontakt med förskollärare vilket är stimulerande. Jag tycker det är ett bra initiativ att pedagoger på fältet får möta forskare så jag är mycket glad över att ha blivit tillfrågad om att delta.

Vad tror du att Förskolesummit kan komma att leda till?
– Det behövs arenor i skärningspunkten mellan verksamhet och forskning. Man behöver mötas och få ansikten på varandra. Förskollärarnas kompetensutveckling är viktig och summit kan bidra till att göra det synligt inom vilka områden de kan kompetensutveckla sig.

Vad kommer du att föreläsa om?
– Inom det här året kommer jag att lägga fram min avhandling som handlar om förskollärares etiska frågor och då med fokus på omsorgsfrågan. Min föreläsning kommer att ha ett professionsperspektiv och även den handla om de mjuka, etiska frågorna. Vad ligger i det etiska mötet med barn och vårdnadstagare? Hur ser förskolläraren på ansvaret för barnens liv?

Läs mer om Mie Josefsons föreläsning här

2015

Birgitta Hammarström Lewenhagens tankar om Förskolesummit 2015

Intervju med Birgitta Hammarström Lewenhagen, föreläsare på Förskolesummit den 12/6.

Vad kommer du att föreläsa om?
– Jag har jobbat väldigt länge med förskolefrågor och kommer att tala utifrån min avhandling om den svenska förskolemodellen 1968-1998 där fokus ligger på barnstugeutredningens tal om demokrati och inkludering. Det kommer att handla om vad vi ärvt och vad som hänt på vägen fram till idag, ur ett läroplanshistoriskt och nutidhistoriskt perspektiv. Och jag kommer att vinkla det mot barn i behov av särskilt stöd.

Jag kommer också att tala om förskollärarutbildningen, hur den förändrats och vad som är viktigt idag. Och så hoppas jag det blir tillfälle till dialog med åhörarna eftersom det är seminarieform.

Vad tror du Förskolesummiten kan leda till?
– Att vi ger varandra impulser och skapar kontaktnät. Sedan beror det ju på hur man på ledningsnivå väljer att följa upp summiten. De keynote speakers som medverkar är fantastiska. Att konferensen har ett tydligt tema är alltid bra. Det påverkar hur man reflekterar och har redan triggat igång mig.

Vid sidan av undervisningen på förskollärarutbildningen håller Birgitta Hammarström Lewenhagen på att skriva kurslitteratur som går under arbetsnamnet” Förskolans århundrade”. I boken samlar hon historiska förskolepedagogiska texter i urval och gör kommentarer till dessa.

– Man kan se teman i förskolans idéutveckling. Det är en fascinerande historia vi har, även om den är kort.

Läs mer om Birgitta Hammarström Lewenhagens föreläsning här

2015

Kenward och Rajalins seminarium fullsatt!

Ben Kenward och Lotta Rajalins seminarium drar fullt hus och är nu fullbokat!

Oerhört glädjande att så många har riktat in sin eftermiddag den 12/6 på att få höra mer om effekten på förskolebarns könsrelaterade uppfattningar av normedveten pedagogik i verksamheten. Läs mer här

Orolig för att missa din plats till seminariet som ligger högst upp på önskelistan? Skynda på med anmälan för flertalet av passen börjar närma sig fullbokning. Anmäl dig här

2015

Vi vill gärna ha män på vår förskola, RIKTIGA män

 

Alumnnätverket vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bjuder in till föreläsning "Vi vill gärna ha män på vår förskola, RIKTIGA män" med lektor Christian Eidevald som talar om kvinnligt, manligt och (misstänkta) falla av övergrepp i förskolan.

Datum: 22 april 2015 17:00 - 22 april 2015 19:00
Plats: BUV 103, Frescati Hagväg 20

Under föreläsningen kommer vi tillsammans fundera kring hur vi kan motverka övergrepp i förskolan, hur man kan arbeta för att få fler män att arbeta i förskolan samt vad jämställdhet kan handla om.

Föreläsningen annordnas för alla alumner vid BUV

Är du en av våra aktiva studenter som kommit minst 60 hp in i din utbildning är du hjärtligt välkommen, likväl alla som tidigare läst vid BUV och nu är yrkesverksamma samt alla medarbetare vid institutionen.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Evenemanget är gratis.
Anmälan dig senast 20 april via mejl till: alumn@buv.su.se

 

 

2015

Förskolelyftet HT 2015 – Missa inte din plats!

 

På uppdrag av Skolverket ger Stockholms universitet kompetenshöjande fortutbildning till verksam personal inom förskolan.

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal i förskolan.

Syftet med kursen är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att öka deltagarnas förståelse för vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten.

Anmälan inför hösttterminen 2015

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 hp


Kurskod: UB107U. Grundnivå.
Kursen startar vecka 36 och slutar vecka 2. Studietakt: 25%.
Datum för de fem kursträffarna:  (datum kommer i början av mars).

Anmälan är öppen 16 mars–15 april via www.antagning.se

2015

Prorektor Hans Adolfsson hälsar alla välkomna till Förskolesummit 2015

– Vi är glada över att ha lyckats samla en stor skara ledande nationella och internationella forskare och hoppas på spännande och inspirerande möten mellan dem och personal från regionens förskolor, säger Hans Adolfsson, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna.

Förskolesummit 2015 arrangeras av Stockholms stad och Stockholms universitet. Evenemanget är riktat mot alla som arbetar inom förskolan för att de ska kunna ta del av aktuell forskning, möta andra pedagoger, diskutera och bygga nätverk. Konferensen äger rum i Aula Magna den 11-12 juni.

– Ett spännande sätt för ledning och personal i Stockholms förskolor att mötas kring viktiga strategiska utmaningar och där forskare och verksamma pedagoger också skulle kunna hitta fram till gemensamma forskningsfrågor, säger Ingela Elfström, biträdande föreståndare på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid universitetets Barn- och ungdomsvetenskapliga institution.

Läs hela artikeln här!

 

 

2015

Fåtal platser kvar till Inger Fälts workshop

Inger Fält håller sitt föredrag som en workshop och har därför möjlighet att ta emot max 100 personer under sitt pass. Dessa platser börjar ta slut så om ni inte vill missa hennes workshop Kvalitet i förskolan – en fråga om likvärdighet eller ett lotteri? skynda att anmäla er!

2015

Barnkultursymposium 2015

Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur

 

Varje år sedan 1984 anordnar Centrum för barnkulturforskning (CBK) ett tvärvetenskapligt symposium med aktuell forskning kring ett barnkulturellt fält. I år är symposiets tema fostran, marknad och barnkultur.

Öppet för alla - ingen föranmälan - fri entré!

 

Datum: 18 mars 2015 10:00 - 20 mars 2015 13:00
Plats: Hörsal 8, Södra husen, Stockholms Universitet

Läs mer om Barnkultursymposium 2015 här. 

2015

Öppet hus vid Stockholms universitet 11/3

Välkommen till en dag fylld av information om utbildningar och inspiration till dina framtida studier. Träffa studenter, lärare och studievägledare från mer än 70 olika ämnen. Ta del av seminarier om hur det är att studera vid universitetet och gå på en prova-på-föreläsning i det ämne du är intresserad av.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har följande öppna föreläsningar i Södra huset:

12.30–13.00
Möt framtiden – bli lärare (Grundlärarprogrammet – Fritidshem), sal 3.

13.15–13.45
Utforskande, experimenterande och lek i förskolan (Förskollärarprogrammet), sal 8.

14.45–15.15
Barn har rätt att säga sin mening – men är det någon som lyssnar? (Barn- och ungdomsvetenskap), sal 4.

Läs mer om öppet hus här.

2015

Anmäl dig tidigt – så lockar vi med en bok

Passa på att anmäla dig innan 2 april, så är du med i utlottningen av boken Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan.

Antologin behandlar utvärdering och pedagogisk bedömning i svensk  förskolan. I boken beskrivs  den statliga styrningen av bedömning i svensk förskola och du får även exempel på olika typer av bedömningspraktiker.

Boken ges ut av Liber och vi har 200 exemplar att lotta ut.

2015

Nytt system för att söka förskola

Stockholms stad har infört ett gemensamt, webbaserat ansökningssystem för ansökan till både kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Enklare för föräldrar
Systemet underlättar för vårdnadshavare vid ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg. De kan nu lättare hitta den verksamhet som passar familjen bäst och få bättre insyn i köer och platstilldelning. Dessutom förbättrar systemet planeringsförutsättningarna för anordnare, skapar enklare och mindre administration och därmed en snabbare handläggning gentemot vårdnadshavare.

Egen kö
Vårdnadshavare kan nu söka till alla förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholm från stadens hemsida via e-tjänsten Min barnomsorg. De kan göra fem val av förskolor/pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna kommer även i fortsättningen kunna hantera sin egen kö utifrån sina egna köregler. Reglerna finnas presenterade på Jämför service.


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top