Program 2017

Anmäl dig här

14 juni

Tid Sal Sem.nr Händelse Rubrik Föreläsare
08:30 - 09:00 Aula Magna   Registrering
09:00 - 09:30 Aula Magna   Invigning Invigning Katja Morander/Barakat Ghebrehawariat
  Invigningstalare Invigningstalare Olle Burell, Skolborgarråd Stockholms stad
09:30 - 10:30 Aula Magna   Keynote-speaker The future is in the preschool – but what future for the preschool in troubled times? Peter Moss
10:30 - 11:00     Aktiv paus
11:00 - 12:00 Aula Magna   Keynote-speaker Barns rätt till kultur och konst Karin Helander
12:00 - 13:30 SÖDRA HUSET LUNCH Inspirationsspår sdf
13:30 - 14:45 B4 1 Föreläsning Viseull etik: om att hantera foton och bilder i förskolan. Anne-Li Lindgren
13:30 - 14:45 Aula Magna CDGH 2 Föreläsning Flerstämmig undervisning och sambedöming i förskola? Ann-Christine Vallberg-Roth & Ylva Holmberg
13:30 - 14:35 C6 3 Föreläsning Värdefull förskola- ett forksning och utvecklingsprojekt Anette Emilson
13:30 - 14:45 A2 4 Föreläsning Rum och rörelse, förskolans yngsta barn Ebba Theorell
13:30 - 14:45 Aula Magna ABEF 5 Föreläsning Barnkonventionen blir lag, vad innebär det för förskolan? Agneta Widerståhl
14:45 - 15:15   Paus Inspirationsspår/Utställare
15:15 - 16:30 Aula Magna CDGH 6 Föreläsning Demokratiarbete och normkritik som verktyg Aisha Lundgren
15:15 - 16:30 C6 7 Föreläsning Barn har rätt till en förskola i rörelse och förändring Per Dahlbeck & Kristina Westlund
15:15 - 16:30 B4 8 Föreläsning Ljud som samarbetspartners – en intra-aktiv forskningsstudie med didaktiska konsekvenser för förskoleverksamhet Emelie Westberg Bernemyr
15:15 - 16:30 Aula Magna ABEF 9 Föreläsning Pedagogisk dokumentation av individ och grupp Ann-Charlotte Lindgren
15:15 - 16:30 A2 10 Föreläsning Språklig mångfald i förskolan Hiba Abou-Taouk
16:30 Slut för dagen

15 juni

Tid Sal Sem.nr Händelse Rubrik Föreläsare
09:00 - 10:15 C6 11 Föreläsning Förskolan som plats – föräldrasamverkan och det professionella uppdraget Ingegerd Tallberg-Broman & Sven Persson
09:00 - 10:15 Aula Magna CDGH 12 Föreläsning Digitalisering i förskolans läroplan, vad innebär det och hur kan vi utveckla arbetet? Katrin Jävebring
09:00 - 10:15 B4 13 Föreläsning Ta plats- skapa mening: (Åter)erövra ett offentligt utbildningsterritorium Liselott Mariett Olsson
09:00 - 10:15 Aula Magna ABEF 14 Föreläsning Undervisning i förskola – vad betyder det för lek, omsorg och lärande? Christian Eidevald & Ingrid Engdahl
09:00 - 10:15 A2 15 Föreläsning Upplyftande ledarskap i framtidens förskola Bim Riddersporre
10:15 - 11:00     Paus
11:00 - 12:15 Aula Magna CDGH 16 Föreläsning Förskolechefens ledning- Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten Kerstin Haster & Jesper Thiborg
11:00 - 12:15 B4 17 Föreläsning Musicking i förskolan – en arena för offentligt deltagande? Maria Wassrin
11:00 - 12:15 Aula Magna ABEF 18 Föreläsning Att lära sig språka: förskolan som språkutvecklande miljö Polly Björk Willén
11:00 - 12:15 A2 19 Föreläsning Förskoleverksamhet med fokus på de yngsta Ebba Hildén
11:00 - 12:15 C6 20 Föreläsning Lärplattor och andra digitala verktyg i förskolan Susanne Kjällander
12:15 - 13:45 SÖDRA HUSET   Lunch Inspirationsspår/Utställare
13:45 - 14:45 Aula Magna   Keynote-speaker Pedagogiska relationer - kvalitetens brännpunkt Sven Persson
14:45 - 15:00 Aula Magna   Aktiv paus Inspirationsspår/Utställare
15:00 - 16:00 Aula Magna   Keynote-speaker SEMLA, Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer
16:00-16:15 Aula Magna Avslutning
16:15 Slut för dagen


Kontakt

forskolesummit@stockholm.se
Tel: 08-508 336 41

I samarbete med

Top