Program 2017

14 juni

Tid Sal Sem.nr Händelse Rubrik Föreläsare
08:30 - 09:00 Aula Magna   Registrering
09:00 - 09:30 Aula Magna   Invigning
09:30 - 10:30 Aula Magna   Keynote-speaker The future is in the preschool – but what future for the preschool in troubled times? Peter Moss
10:30 - 11:00     Aktiv paus
11:00 - 12:00 Aula Magna   Keynote-speaker Barns rätt till kultur och konst Karin Helander
12:00 - 13:00 Aula Magna LUNCH Inspirationsspår sdf
13:00 - 14:15 1 Föreläsning Viseull etik: om att hantera foton och bilder i förskolan. Anne-Li Lindgren
13:00 - 14:15 2 Föreläsning Flerstämmig undervisning och sambedöming i förskola? Ann-Christine Vallberg-Roth & Ylva Holmberg
13:00 - 14:15 3 Föreläsning Värdefull förskola- ett forksning och utvecklingsprojekt Anette Emilson
13:00 - 14:15 4 Föreläsning Rum och rörelse, förskolans yngsta barn Ebba Theorell
13:00 - 14:15 5 Föreläsning Barnkonventionen blir lag, vad innebär det för förskolan? Agneta Widerståhl
14:15 - 15:00   Paus Inspirationsspår/Utställare
15:00 - 16:15 6 Föreläsning Demokratiarbete och normkritik som verktyg Aisha Lundgren
15:00 - 16:15 7 Föreläsning Barn har rätt till en förskola i rörelse och förändring Per Dahlbeck & Kristina Westlund
15:00 - 16:15 8 Föreläsning Ljud som samarbetspartners – en intra-aktiv forskningsstudie med didaktiska konsekvenser för förskoleverksamhet Emelie Westberg Bernemyr
15:00 - 16:15 9 Föreläsning Pedagogisk dokumentation av individ och grupp Ann-Charlotte Lindgren
15:00 - 16:15 10 Föreläsning Språklig mångfald i förskolan Hiba Abou-Taouk
16:15 Slut för dagen

15 juni

Tid Sal Sem.nr Händelse Rubrik Föreläsare
09:00 - 10:15 11 Föreläsning Förskolan som plats – föräldrasamverkan och det professionella uppdraget Ingegerd Tallberg-Broman & Sven Persson
09:00 - 10:15 12 Föreläsning Digitalisering i förskolans läroplan, vad innebär det och hur kan vi utveckla arbetet? Katrin Jävebring
09:00 - 10:15 13 Föreläsning Ta plats- skapa mening: (Åter)erövra ett offentligt utbildningsterritorium Liselott Mariett Olsson
09:00 - 10:15 14 Föreläsning Undervisning i förskola – vad betyder det för lek, omsorg och lärande? Christian Eidevald & Ingrid Engdahl
09:00 - 10:15 15 Föreläsning Upplyftande ledarskap i framtidens förskola Bim Riddersporre
10:15 - 10:45     Paus
10:45 - 12:00 16 Föreläsning Förskolechefens ledning- Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten Kerstin Haster, Skolinspektionen
10:45 - 12:00 17 Föreläsning Musicking i förskolan – en arena för offentligt deltagande? Maria Wassrin
10:45 - 12:00 18 Föreläsning Att lära sig språka: förskolan som språkutvecklande miljö Polly Björk Willén
10:45 - 12:00 19 Föreläsning Förskoleverksamhet med fokus på de yngsta Ebba Hildén
10:45 - 12:00 20 Föreläsning Lärplattor och andra digitala verktyg i förskolan Susanne Kjällander
12:00 - 13:00 Aula Magna   Lunch Inspirationsspår/Utställare
13:00 - 14:00 Aula Magna   Keynote-speaker Pedagogiska relationer - kvalitetens brännpunkt Sven Persson
14:00 - 14:15 Aula Magna   Aktiv paus Inspirationsspår/Utställare
14:30 - 15:30 Aula Magna   Keynote-speaker SELMA: Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Hillevi Lenz Taguchi & Anna Palmer
15:30 Aula Magna Slut för dagen


Kontakt

forskolesummit@stockholm.se
Tel: 08-508 336 41

I samarbete med

Top