Press och kontakt

Har du frågor om Förskolesummit maila till Forskolesummit@stockholm.se

 


FAQ Förskolesummit 2019

 

Vad är Förskolesummit?                                                                                

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Kompetensutveckling inom förskola erbjuds till medarbetare och chefer löpande. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

 

Vem ska delta på Förskolesummit? 

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare, forskare och studenter.

 

Varför görs denna satsning?                                                                                                

Summiten är en del i det långsiktiga utvecklandet av stadens förskoleverksamhet. Pedagoger får möjlighet att mötas, diskutera erfarenheter och bygga nätverk.  Dessutom erbjuds att lyssna till de mest aktuella forskarna inom området. Målet är att tillsammans lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Om jag vill tipsa om innehåll till nästa Förskolesummit, hur gör jag då?

Vi vill gärna ha tips på både föreläsare och annat innehållsligt! Skicka ett mail till Förskolesummit@stockholm.se 

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top