”När discipliner och yrkesroller möts uppstår spännande möten”

Susanne Kjällander är fil. dr. i didaktik och forskar kring barns lärande i digitala miljöer. Hon ser fram emot att dela med sig av hennes senaste projekt under Förskolesummit. 

– Digitala lärmiljöer i förskolan utvecklas i rekordfart men forskningen är eftersatt. Därför vill jag gärna berätta om forskningsresultaten från mina två forskningsprojekt: AppKnapp och Plattan i mattan. Det ska bli kul att vara en del i detta stora sammanhang som Förskolesummit är!  

Kan du berätta lite om din pågående forskning?
Jag transkriberar just nu filmat material där förskollärare använder digitala lärplattor på oväntade och kreativa sätt för att designa miljöer för barns lärande, utforskande och lek. Det kan handla om att ta in plattan i ateljén tillsammans med de mer "smutsiga" materialen eller genom att projicera appar på väggar och i tak. Barnen hittar också på spännande användningsområden och plattan blir det de vill att den ska vara i stunden: en kassaapparat i affären, ett fikabord eller ett tidtagarur i bilracet i rutschkanan.  

Vad kan eventet leda till för förskolan i Stockholm?
När många discipliner och yrkesroller möts uppstår spännande möten – både på seminarier och i mellanrummen. Att få träffa de forskare vars böcker man tagit del av kan öka nyfikenheten för forskning, vilket kan leda till att förskolan utvecklas på vetenskaplig grund. 

Läs mer om Susanne Kjällanders och Markus Bergenords seminarium här.
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top