Birgitta Hammarström Lewenhagens tankar om Förskolesummit 2015

Intervju med Birgitta Hammarström Lewenhagen, föreläsare på Förskolesummit den 12/6.

Vad kommer du att föreläsa om?
– Jag har jobbat väldigt länge med förskolefrågor och kommer att tala utifrån min avhandling om den svenska förskolemodellen 1968-1998 där fokus ligger på barnstugeutredningens tal om demokrati och inkludering. Det kommer att handla om vad vi ärvt och vad som hänt på vägen fram till idag, ur ett läroplanshistoriskt och nutidhistoriskt perspektiv. Och jag kommer att vinkla det mot barn i behov av särskilt stöd.

Jag kommer också att tala om förskollärarutbildningen, hur den förändrats och vad som är viktigt idag. Och så hoppas jag det blir tillfälle till dialog med åhörarna eftersom det är seminarieform.

Vad tror du Förskolesummiten kan leda till?
– Att vi ger varandra impulser och skapar kontaktnät. Sedan beror det ju på hur man på ledningsnivå väljer att följa upp summiten. De keynote speakers som medverkar är fantastiska. Att konferensen har ett tydligt tema är alltid bra. Det påverkar hur man reflekterar och har redan triggat igång mig.

Vid sidan av undervisningen på förskollärarutbildningen håller Birgitta Hammarström Lewenhagen på att skriva kurslitteratur som går under arbetsnamnet” Förskolans århundrade”. I boken samlar hon historiska förskolepedagogiska texter i urval och gör kommentarer till dessa.

– Man kan se teman i förskolans idéutveckling. Det är en fascinerande historia vi har, även om den är kort.

Läs mer om Birgitta Hammarström Lewenhagens föreläsning här
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top