Katrin Jäverbring

Katrin Jäverbring är förskollärare, utbildare och handledare i digitala verktyg inom förskola, Stockholms stad. 

 

Digital verksamhet i förskolan= digitala pedagoger?

Nya skrivningen om IKT i läroplanen ger oss ett ännu tydligt uppdrag i förskolan. Digitala verktyg ska komplettera och utveckla verksamheten, ge barnen nya utmaningar och möjligheter att skapa och tillägna sig kunskaper på olika sätt. Tillsammans med detta ska förskolan ge barnen kompetens att förstå hur den digitala världen fungerar, och konsekvenserna av den. Men vad kräver det av pedagogerna? Och hur då? 

 

Frågor till deltagaren:

  • IKT i förskolan - vad betyder det för dig?
  • Vad behöver vi för digitala kompetenser som pedagoger i förskolan?
  • Vad har digitala verktyg för roll i din verksamhet idag, ett komplement eller en konkurrent? 

 

Lästips inför föreläsningen:

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top