Sven Persson

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola.

 

Pedagogiska relationer - kvalitetens brännpunkt

Föreläsningen utgår från forskning kring interaktionens och relationernas betydelse för barns lärande och utveckling, på kort och lång sikt. Vilka empiriska belägg finns det för att tala om de pedagogiska relationerna som kvalitetens brännpunkt?  Vilka är de teoretiska utgångspunkterna för en förståelse av relationernas betydelse och vilka är de pedagogiska slutsatser man kan dra? I föreläsningens ställs också frågan hur vi kan synliggöra de pedagogiska relationerna och personalens obemärkta kompetenser i förskolans vardag

 

Frågor till deltagaren:

  • Vad krävs för att utveckla de pedagogiska relationerna i förskolan?
  • Hur kan vi använda pedagogisk dokumentation för att synliggöra de pedagogiska relationerna?
  • Vilka konsekvenser får det att fokusera de pedagogiska relationerna i förskolans vardag?

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top