Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor på förskollärarutbildningen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. 

 

Lärplattor och andra digitala verktyg i förskolan

Med utgångspunkt i ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande illustrerar Fil Dr Kjällander med många empiriska exempel hur förskolebarn utforskar den digitala lärmiljön med framförallt digitala lärplattor, men även med programmeringsrobotar, projektorer och andra digitala verktyg i förskolan. Empirin är hämtad från två forskningsprojekt: ”AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan” samt ”Plattan i mattan – didaktisk design och digitala lärplattor i förskolan”. Barnen skapar multimodala representationer i form av bland annat texter, bilder, filmer, musik och lekar. Pedagoger och barn utforskar den digitala miljön tillsammans: de blir didaktiska designers. Barnen hittar egna lärvägar och designar ett eget språk – ibland i motstånd mot pedagogers och app-tillverkares didaktiska design. Föreläsningen avslutas med en presentation av hur detta står i relation till den nationella IT-strategin samt till formuleringar kring digital kompetens som håller på att ta form i förskolans styrdokument. 

 

Frågor till deltagaren:

  • Vad kan begreppet ”digital kompetens” innebära för förskolans allra yngsta?
  • Vad kan de digitala verktygen tillföra till förskolans arbetssätt?
  • Finns det utrymme för programmering i förskolan och hur kan det i så fall se ut? 

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top