Polly Björk-Willén

Polly Björk-Willén är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, campus Norrköping. 

 

Att lära sig språka: förskolan som språkutvecklande miljö

Nästan alla barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tid i förskolan. Flera internationella studier visar att förskolor har stor betydelse för barns utveckling och lärande, särskilt för barn som kommer från resursfattiga miljöer (Havnes & Mogstad, 2010).  Det viktigaste redskapet för lärande är språket. Att lära sig ett eller flera språk är ett stort arbete och sker inte av sig självt utan i aktivt socialt samspel med mer erfarna språkare. För att ett barn ska tillägna sig ett fungerande språk krävs det alltså att barnet exponeras för och aktivt ges möjlighet att använda det aktuella språket. Förskolan som språklig miljö har stor potential att stödja och utmana barn i deras språkliga utveckling. I min föreläsning kommer jag att ge exempel från mina egna såväl som från andras studier och diskutera de skilda utmaningar som förskolepersonal ställs inför när det gäller att utforma en bra språkmiljö för alla barn.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur kan förskolan som miljö uppmuntra till barns språkande?
  • Vilka situationer är mest språkutvecklande för ett barn?
  • Hur bygger du på och utvecklar ditt eget språk?

 

Lästips inför föreläsningen:

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top