Per Dahlbeck & Kristina Westlund

Per Dahlbeck är universitetsadjukant huvudsakligen inom fältet medier, estetik, lärande, pedagogisk dokumentation och skolutveckling vid Malmö högskola och Kristina Westlund är kommunlektor i Malmö stad. 

 

Barn har rätt till en förskola i rörelse och förändring

Vilka krav ställer det på en förskoleverksamhet om man vill att barn, pedagoger och föräldrar ska gå till förskolan med lätta steg? Det handlar denna föreläsning om och den kommer att förhålla sig till  förskoleverksamhet både ur ett teoretiskt/filosofiskt perspektiv och ur ett praktiknära perspektiv

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top