Maria Wassrin

Maria Wassrin är filosofie doktor i musikdidaktik och arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

 

Musicking i förskolan – en arena för offentligt deltagande?

Musik på förskola iscensätts ofta i form av sångsamlingar, över vilka barnen vanligen inte har så stort inflytande. Föreläsningen beskriver alternativa sätt att göra musik på förskola tillsammans med de yngsta barnen och behandlar hur antaganden om barn, delaktighet och musik samverkar med varandra och tillsammans skapar musikpraktiken i den lokala förskolan. I förlängningen diskuteras möjligheten att se musik som ett språk som möjliggör för de yngsta medborgarna i samhället att göra sina röster hörda.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur tänker du kring barns delaktighet när det gäller musik i förskolan?
  • Hur skulle musikaktiviteter kunna iscensättas på alternativa sätt i din förskola, med era specifika förutsättningar?
  • Hur ser du på relationen mellan musik och andra innehållsområden i förskolan?forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top