Liselott Mariett Olsson

Liselott Mariett Olsson är lektor i pedagogik vid Södertörns högskola. 

 

Ta plats- skapa mening: (Åter)erövra ett offentligt utbildningsterritorium

Trots att all mänsklig verksamhet, inklusive utbildning, förutsätter fysisk plats för skapandet av ett meningsfullt sammanhang, har platsens betydelse för utbildningspraktiker minskat. Det faktum att många svenska kommuner hellre återanvänder kontorslokaler eller placerar ut baracker än bygger skolor anpassade för verksamheten och att offentlig utbildning idag mer än någonsin är en angelägenhet för politik och marknad, betyder att plats och offentlighet uttryckt som det ’gemensammas bästa’ knappast utgör den kritiska grunden för utbildning. Utbildning, från förskola till universitet, har radikalt förändrats från en plats där nya generationer ges möjlighet och redskap för att bidra till och förnya ’det gemensamma’, till en abstraherad plats för globala resultatinriktade tävlingar mellan länder.

Studenters och lärares individuella prestationer görs mätbara i en marknadsmässig logik där även ett ’livslångt lärande’ primärt handlar om individuell utveckling vilket gör att ansvaret för samhällsproblem i stort individualiserats. Denna modell riktad mot en tänkt framtid bryter förhållandet mellan individer som samhällsbärare och platsens historiska, sociala och kulturella villkor. I denna situation blir det viktigt att utforska möjligheter för studenter och lärare att gå bortom sig själva för att engagera sig i det gemensamma, studera världen och därmed bidra till samhällets förnyelse i och genom en förskola för alla.

Föreläsningen beskriver ett projekt där pedagogikämnet vid Södertörns högskola, arkitektur- och konstnärlig forskning vid Arkitektur- och designcentrum tillsammans med förskolor utforskar plats som villkor och resurs för meningsskapande i utbildningspraktiker. 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top