Kerstin Haster

Kerstin Haster är utredare på Skolinspektionen.

Twitter: @Skolinspektionen

Förskolechefens ledning Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten

Under våren 2016 besökte Skolinspektionen 35 förskolor för att undersöka huruvida förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten sker enligt nationella styrdokument. Projektledare för kvalitetsgranskningen har varit Kerstin Haster. Jesper Thiborg är ansvarig för den övergripande rapporten.

I föreläsningen redovisas de övergripande resultat och slutsatserna från kvalitetsgranskningen.

Kvalitetsgranskningen är en del av ett utökat uppdrag som Skolinspektionen har, år 2015 – 2017, att granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur kan förskolechefen leda aktivt för att utveckla den pedagogiska verksamheten?
  • Hur kan förskolechefen ge personalen förutsättningar för att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten?
  • Vilka förutsättningar behöver förskolechefen ges av huvudman för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top