Karin Helander

Karin Helander är professor i teatervetenskap, fd föreståndare Centrum för Barnkulturforskning, vid Stockholms universitet.

Barns rätt till kultur och konst

Barnrättskonventionen formulerar barnets rätt till kultur. Vuxna bestämmer det mesta om barns möjligheter att uppleva kultur och konst. Hur väljer vi? Hur ser vuxenvärlden på kvalitet? Och vad tycker barnen?

 

Frågor till deltagaren:

  • Vid vilken ålder är det lämpligt att börja konsumera konst och kultur?
  • Vad är bra barnkultur?
  • Vad är kvalitet när det gäller konst och kultur för barn?

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top