Ingegerd Tallberg-Broman & Sven Persson

Ingegerd Tallberg Broman är psykolog och forksare i pedagogik & Sven Persson  är professor i pedagogik, båda verksamma vid Malmö högskola.

 

Förskolan som plats – föräldrasamverkan och det professionella uppdraget

I föreläsningen belyser vi hur yrkesverksamma och lärarstudenter ser på sitt uppdrag och fördelningen av ansvaret för barnets fostran och utbildning mellan dem själva och föräldrarna. Detta gör vi mot en bakgrund där vi beskriver förskolan under tre perioder i förskolans historia. Vi menar att uppfattningen om förskolan, och positioneringen av den som plats, har betydelse för föräldrasamverkans innehåll och form och för förståelsen av det professionella uppdraget. Schematiskt kan förskolan över tid beskrivas som a) en plats för omsorg och överföring av kunskap till föräldrar b) en plats för att skapa de nya medborgarna i samverkan med föräldrar och c) en plats för lärande och värdefostran med krav på involvering av föräldrar. 

 

Lästips inför föreläsningen:

Referens- o litteraturtips till den aktuella studien kommer att ges i samband med föreläsningen. 

 

Vår studie av hur yrkesverksamma och studerande ser på sitt uppdrag och på föräldrasamverkan är en uppföljning av en studie som gjordes för 15 år sedan. Den finns sammanfattad i en artikel: 

 

  • "Det är ju ett annat jobb”- Förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande om professionell identitet i konflikt och förändring Persson, S. & Tallberg Broman, I. Pedagogisk forskning i Sverige, 7(4), 257–278. (2002)

 

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top