Hiba Abou-Taouk

Hiba Abou-Taouk är licentiand vid Göteborgs universitet.

Språklig mångfald i förskolan 

Barn språkutveckling är en återkommande central fråga, och utgör ett viktigt innehåll i förskolans vardag. I en pågående studie har jag valt att studera det intresse som riktas åt flerspråkighet i olika sammanhang genom att studera hur språklig mångfald uttrycks av lärarna i förskolan, samt hur lärarna talar om barn som pratar flera språk i förskolan. Genom att följa arbetet i två olika förskolegrupper kan viktiga frågor som berör hur flerspråkighet synliggörs, och den betydelse den ges inom förskolans verksamhet lyftas.

Föreläsningen fördjupar sig i praktiska och didaktiska exempel ifrån förskolan. Barns kodväxling i lek synliggörs med exempel, och hur lärare talar om sin egen verksamhet i relation till språklig mångfald, samt de utmaningar som man kan ställas inför i förskolans verksamhet diskuteras.

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur arbetar vi med flerspråkighet på vår förskola?
  • Hur skulle jag/vi vilja arbeta med språklig mångfald på vår förskola?
  • Vad behöver göras på olika verksamhetsnivåer för att vi skall uppnå våra mål med hur vi önskar arbeta med språklig mångfald? 

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top