Emelie Westberg Bernemyr

Emelie Westberg Bernemyr är adjunkt och licentitat i förskoledidaktik på Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

 

Ljud som samarbetspartners – en intra-aktiv forskningsstudie med didaktiska konsekvenser för förskoleverksamhet

Den här föreläsningen kan förstås som ett bidrag till förskolans verksamhet, där åhörarna får ta del av hur agentisk realism och en intra-aktiv metod kan bli både forskningsmetodik och ett förhållningssätt och arbetsverktyg i förskolan. Ljud, rum och arkitektur, intra-aktion, materiellt-diskursivt, kunskapsapparat, samarbetspartners, pedagogisk dokumentation, etik, didaktiska frågor och didaktiska konsekvenser kan förstås som centrala inslag i föreläsningen.

 

Frågor till deltagaren:

  • Vilka material, rum och platser verkar barnen på er förskola ha särskilda relationer till?
  • Vilka föreställningar, antaganden och idéer finns om ljud på er förskola och hur påverkar dessa förhållningssätt förskolans vardag?
  • Vilka strategier och tillvägagångsätt använder barn och pedagoger i mötet med dokumentation?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top