Ebba Theorell

Ebba Theorell är doktorand på institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Rum och rörelse , förskolans yngsta barn

Att möta förskolans yngsta barn i deras utforskande av rörelse och rum. 

Fågor till deltagaren:

  • Hur förhåller sig de yngsta barnen till våra rum och gränser?
  • Hur kan man arbeta med dans med små barn? forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top