Ebba Hildén

Ebba Hildén är legitimerad förskollärare, utbildningsledare inom ramen för rektorsprogrammet och universitetsadjunkt på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Twitter: @ebba_n

Förskoleverksamhet med fokus på de yngsta

De yngsta barnen i förskolans verksamhet förknippas ofta med omsorg. Förskolans läroplan visar dock tydligt att omsorgen ska bilda en helhet tillsammans med utveckling och lärande, en helhet där alla barns lärande och utveckling ska stimuleras och utmanas utifrån specifika strävansmål.

Förskolans läroplan bygger på en syn på lärande som relationellt och skriver fram lärande som något som främjas i kommunikativa sammanhang med andra. Forskning visar att de yngsta förskolebarnen är socialt och kommunikativt kompetenta, men det förutsätter att du som pedagog är medveten om och har kunskap om hur de yngsta förskolebarnen kommunicerar. Skapandet av goda möjligheter för de yngsta barnens lärande och utveckling i förskolan ställer därför andra krav på dig som pedagog än de krav som ställs på pedagoger som arbetar tillsammans med de äldre barnen.

Föreläsningen fokuserar på att ge dig som pedagog redskap och verktyg för att skapa en verksamhet utifrån läroplanens intentioner tillsammans med de allra yngsta förskolebarnen. Vilket förhållningssätt och agerande ska jag som pedagog ha för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de yngsta förskolebarnen? Hur kan jag som pedagog utmana de yngsta barnens lärande i språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och estetiska uttryckssätt?

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur ser jag på relationen mellan omsorg, utveckling och lärande?
  • Vad vill jag att barnen i min barngrupp ska ha med sig på vägen i sitt livslånga lärande?
  •  Hur ska jag som pedagog agera för att det ska ske?

 

Lästips inför föreläsningen:

 

 




forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top