Bim Riddersporre

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi, prodekan, vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola.

Upplyftande ledarskap i framtidens förskola


Förståelsen för vad ledarskap egentligen är, hur det utövas och vad som gör att det fungerar, är i förändring.
Det räcker inte längre att luta sig mot gamla sanningar och berätterlse om tidigare ledare och deras handlingar. I den här föreläsningen tittar vi närmre på hur ett hållbart ledarskap kan se ut, och vilka redskap vi behöver för att hantera morgondagens frågor i förskolan. Det är mycket som har betydelse: hur vi organiserar arbetet, hur arbetsplatsens kultur utvecklas, liksom hur vi tänker om människors möjligheter att lära och utvecklas. För att inte tala om hur avgörande medarbetarskapet och kommunikationen inom gruppen är, för att skapa en bra verksamhet och en god arbetsmiljö.
Vi tittar närmre på allt detta i jakten på idéer om ett ledarskap som kan fungera både idag och imorgon- och som kan erbjuda alla barn en likvärdig förskola av god kvalitet.

Frågor till deltagare:
• Vad ser du som de stora framtidsfrågorna i förskolan?
• Hur vill du flrbereda dig för att kunna möta dessa frågor?
• Vad behöver du för att lyckas med detta?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top