Ann-Christine Vallberg Roth & Ylva Holmberg

Holmberg, Fil dr och projektledare & Vallberg Roth, Professor och vetenskaplig ledare vid fakulteten för lärande och samhälle, institutionen för Barn Unga Samhälle på Malmö högskola. 

Flerstämmig undervisning och sambedömning i förskola?

 

 

Tre frågor till deltagaren:

  • Vad kan känneteckna undervisning i förskola?
  • Vad kan känneteckna sambedömning i förskola?
  • Hur kan undervisning kopplas till vetenskaplig grund i förskola?

Lästips inför föreläsningen:

  • Bok: Professionell yrkesutövning i förskola: Kontinuitet och förändring Tallberg Broman, I. Rubinstein Reich, L. & Vallberg Roth, A.-C. Studentlitteratur 2017

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top