Anette Emilson & Annelie Smedberg

Annette Emilson är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och Annelie Smedberg är förskolechef i Mörbylånga kommun. 

 

Värdefull förskola - ett forsknings- och utvecklingsprojekt

I föreläsningen delar vi med oss av våra erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojekt om värden och värdepedagogiskt arbete i förskolan. Projektet har varit ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och samtliga förskolor i en kommun. Målet med projektet var att både bidra med ny forskning på området och med kunskaps- och verksamhetsutveckling i förskolan. I och med denna målsättning har relationen mellan forskning och pedagogisk praktik varit viktig i projektet, baserat på idén om hur dessa båda verksamheter såväl förutsätter som befruktar varandra. Vi kommer att berätta om projektet utifrån såväl en forskares som en förskolechefs perspektiv. Ni kommer även få ta del av några forskningsresultat som projektet genererat beträffande värden och värdepedagogiskt arbete. 

 

Frågor till deltagaren:

  • Hur arbetar ni för att verksamheten ska vila vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i din förskola?
  • Vilka värden är centrala i din förskola, i förhållande till arbetet med barnen, med föräldrar, personalen etc? Varför?
  • Hur arbetar ni med värden? Tänk utifrån både process och innehåll.

 

Lästips inför föreläsningen:

 

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top