Aisha Lundgren

Aisha Lundgren är utbildare i demokratiarbete, likabehandling och normkritisk pedagogik och arbetar på Umma förskolor samt frilansar som utbildningskonsult.

Twitter: @AishaLundgren

Demokratiarbete och normkritik som verktyg

Hur kan det komma sig att det lagstadgade arbetet med den demokratiska värdegrunden, främjandet av lika värde i undervisningen, är så eftersatt i förskola och skola? Nycklar till framgång i demokratiarbetet är kunskap – om helhetsperspektivet på förskolans uppdrag och hur likabehandling kan se ut praktiskt och konkret i verksamheten. Föreläsningen kommer behandla detta och försöka ge svar och visa på vägar till ett lyckat demokratiarbete som främjar allas lika värde.

 

Frågor till deltagaren:

  • Vilket uppdrag är obligatoriskt och ska ständigt behandlas, av alla lärare hela tiden, oavsett ämne, specialkompetens, årskurs, åldersgrupp?.
  • Vad betyder likabehandling?
  • I vilka frågor och områden ska vi ”aktivt och medvetet påverka” barnen i förskolan? (se LpFö2016 s.8)

 

Lästips inför föreläsningen:

 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top