Susanne Kjällander

Om föreläsaren
Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Hennes forskning handlar om lärande i den digitaliserade skolan och förskolan. 

Susanne deltar som key-note föreläsare och deltar även i en valbar föreläsning tillsammans med Cecilia Caiman. Läs mer om den valbara föreläsningen längre ned på sidan.

Föreläsningens titel
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Susanne deltar även i föreläsningen "Hjärnvägar i förskolan" då hon medverkar i det forskningsprojektet.

Om föreläsningen
Susanne Kjällander har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år och är nyligen hemkommen från Stanford University i USA där hon varit gästforskare.  Hon är just nu engagerad i begreppet digital kompetens samt vad det kan innebära för de allra yngsta. Hon är aktuell med sin helt nya bok Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund, där i princip alla i Sverige som forskat om förskola och digitalisering medverkar med ett kapitel. I den här föreläsningen illustrerar hon med många exempel hur förskolebarns handlingsutrymme vidgas då de interagerar medvetet, hur de utmanar förskollärarens eller appens didaktiska design och hur de skapar i ett vidgat digitalt gränssnitt där digitala och fysiska aktiviteter inspirerar varandra ömsesidigt

Om den valbara föreläsningen

Föreläsningens titel
Barns lärande med digitala verktyg i naturvetenskap

Om föreläsningen
Vad händer egentligen när barnen tar med sig de digitala verktygen ut i skogen och vilken potential har mötet mellan den virtuella, digitala världen och den fysiska naturen med allt rikt biologiskt material? I föreläsningen utgör barnens naturvetenskapliga frågor navet eftersom dessa är utforskandets centrala utgångspunkt i förskolan. Även barnens fysiska representationer, såsom teckningar, naturarrangemang och foton har en viktig roll i deras olika projekt. Ett nytt begrepp – transduktion – förklaras med illustrativa empiriska exempel. Kan begreppet fungera som ett didaktiskt, teoretiskt verktyg att använda när man vill utveckla sin undervisning? Vi tror att det kan vara ett nytt möjligt sätt att se, analysera och förstå hur det naturvetenskapliga lärandet blir till när barnen ges möjlighet att designa sitt lärande i en process i det vidgade digitala gränssnittet.Profilsida »

2019-forelasare-Susanne-Kjallander.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top