Susanne Kjällander

Om föreläsaren:
Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Hennes forskning handlar om lärande i den digitaliserade skolan och förskolan. 

Föreläsningens titel:
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Susanne deltar även i föreläsningen "Hjärnvägar i förskolan" då hon medverkar i det forskningsprojektet.

Om föreläsningen:
Susanne Kjällander har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år och är nyligen hemkommen från Stanford University i USA där hon varit gästforskare.  Hon är just nu engagerad i begreppet digital kompetens samt vad det kan innebära för de allra yngsta. Hon är aktuell med sin helt nya bok Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund, där i princip alla i Sverige som forskat om förskola och digitalisering medverkar med ett kapitel. I den här föreläsningen illustrerar hon med många exempel hur förskolebarns handlingsutrymme vidgas då de interagerar medvetet, hur de utmanar förskollärarens eller appens didaktiska design och hur de skapar i ett vidgat digitalt gränssnitt där digitala och fysiska aktiviteter inspirerar varandra ömsesidigt

 Profilsida »forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top