Teresa Elkin Postila

Teresa Elkin Postila är doktorand i Förskoledidaktik och undervisar i förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. I sitt forskningsprojekt kombinerar hon sin akademiska bakgrund i geovetenskap och pedagogik med sin yrkesbakgrund inom förskolan.

Föreläsningens titel

Att forska om miljöfrågor tillsammans med förskolebarn

Om föreläsningen

Miljöfrågor som rör vatten är högaktuella och behandlas i media, politiskt och akademiskt. Hur kan förskolebarn involveras och bli delaktiga i forskning om miljöfrågor som rör vatten? Vilka miljöfrågor är viktiga och intressanta för unga barn? Den här föreläsningen utgår från ett pågående forskningsprojekt i Förskoledidaktik och behandlar hur barn kan göras delaktiga i forskning om miljöfrågor och vilken kunskap den forskningen genererat. 


forelasare-2019-Teresa-Elkin-Postila.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top