Sven Persson

Sven Persson är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet. Han forskning fokuserar på förskola, förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.

Om föreläsningen
Sven Persson resonerar i den här föreläsningen om hur begreppet forskningslitteracitet används för att beteckna förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i förskolan. Hur kan förskolechefer och förskollärare få redskap för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till sin praktik utifrån kunskap om vad forskning är, dess villkor och premisser? I föreläsningen utgår han från att flera kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogers argumentation för utveckling av den pedagogiska praktikenProfilsida »

2019-forelasare-sven-p.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top