Sonja Sheridan och Pia Williams

Sonja Sheridan är professor emerita och Pia Williams professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Forskarna intresserar sig särskilt för pedagogisk kvalitet och barns lärande i förskolan. 

Föreläsningens titel
Förskolans undervisning - en kvalitetsfråga

Om föreläsningen
Sonja Sheridan och Pia Williams ger i den här föreläsningen en överblick kring begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Föreläsarna presenterar även sin senaste studie av kvalitet på lärandeaktiviteter och undervisning baserat på ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition) utvärderingar.Profilsida Sonja Sheridan »
Profilsida Pia Williams »
Kunskapsöversikt »

2019-forelasare-sonja-och-williams.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top