Sofia Frankenberg

Sofia Frankenberg är universitetslektor på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse handlar om barns utveckling och lärande i olika miljöer. Hon är för närvarande bland annat involverad i en interventionsstudie som undersöker effekten av olika pedagogiska metoder i svensk förskola.

Föreläsningens titel
Hjärnvägar i förskolan. Två pedagogiska arbetssätt som kan bli ett – vad vi har lärt oss och vad vi vill utveckla vidare i samklang med den reviderade läroplanen

Om föreläsningen
De fyra forskarna från det fyraåriga forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan diskuterar i en dialog möjligheterna och villkoren för de två pedagogiska arbetssätt som de designade och prövade på 19 avdelningar i en kommun utanför Stockholm. Inom ramen för ett gruppbaserat lärande, som tar sin utgångspunkt i en övergripande gemensam problemställning och några centrala läroplansmål, diskuteras hur förskolans pedagoger aktivt kan stötta det individuella barnets utveckling och lärande. Centrala frågeställningar är: hur kan detta arbete genomföras? Vilken tidigare och pågående forskning kan vi ta stöd i? Vilka verktyg kan hjälpa pedagoger att tänka om lärande- och utvecklingsmål, etik och dokumentation? Hur kan organisationen komma att påverkas? Vad behövs i termer av fortbildning och material?  

SEMLA och DIL - två pedagogiska arbetssätt
Det ena arbetssättet – socio-emotionellt och materiellt lärande (SEMLA) - utgick från ett gruppbaserat utforskande lärande men som även fokuserar på individen som en del i gruppen. Det andra – digitalt individuellt lärande (DIL för kropp & knopp) - hade individen helt och hållet i fokus, även när vissa övningar genomfördes i grupp. 

Båda jobbade med digitala resurser men på olika sätt. Etik, dokumentation och ett matematiskt lärande innehåll var gemensamt. I forskningen prövades arbetssätten separat på olika avdelningar, men forskarna menar att de kan användas tillsammans för att utmana och stötta varje individ inom ramen för förskolans gruppbaserade förhållnings- och arbetssätt. Forskarna tänker att förskolans undervisningsbegrepp kan iscensättas på flera olika sätt beroende på de individuella barnen i gruppen. Profilsida »

2019-forelasare-sofia-frankenberg.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top