Nils Haglund

Nils Haglund är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade 2017 inom området "Autism -tidig screening och behandling". Han arbetar idag som utvecklingsledare på Autism, inom Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne. 

Föreläsningens titel
Barn med autism inom förskolan - vilka insatser har effekt?

Om föreläsningen
Föreläsningen kommer att belysa vilken vetenskaplig evidens det finns för olika former av insatser och behandlingar för barn med autism under förskoleåldern. Vilken effekt har "Mångsidiga intensiva program" för barn med autism? Vilken roll spelar förskolan för en positiv utveckling?


forelasare-2019-Nils-Haglund.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top