Mie Josefson

Mie Josefson är universitetsadjunkt på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Hon undervisar på förskollärarprogrammet och har i sin forskning bland annat intresserat sig för omsorgens innebörd i förskolan. Mie leder det här panelsamtalet som moderator.

Mie är moderator för panelsamtalet under tisdag eftermiddag och har även valbar föreläsning. 

Om samtalet
Sonja Sheridan, Christian Eidevald och Karin Alnervik intresserar sig alla i sin forskning för undervisningsbegreppet och hur det kan förstås i förskolan. I detta panelsamtal belyser forskarna utifrån sina olika perspektiv vad som definierar undervisning i förskolan och vad som kännetecknar undervisning av god kvalitet. Mie Josefsson är moderator

Om den valbara föreläsningen

Föreläsningens titel
Några om-tankar kring omsorgens innebörder i förskolan. Utmaningar för samtidens och framtidens förskola med spaning på Lpfö18. 

Föreläsningens titel
Mie Josefson kommer i denna föreläsning att kretsa kring frågor som rör omsorgens innebörder i förskolan. Hur kan man förstå omsorg som begrepp och förteelse i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgen skapa förståelse för förskolläraryrkets etiska förutsättningar? Hon kommer i detta sammanhang att särskilt uppehålla sig vid utmaningar för omsorgen i samtidens och framtidens förskola med blicken riktad mot Lpfö18.

 Profilsida »

2019-forelasare-Mie-Josefson.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top