Mie Josefson

Mie Josefson är universitetsadjunkt på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Hon undervisar på förskollärarprogrammet och har i sin forskning bland annat intresserat sig för omsorgens innebörd i förskolan. Mie leder det här panelsamtalet som moderator.

Om samtalet
Sonja Sheridan, Christian Eidevald och Karin Alnervik intresserar sig alla i sin forskning för undervisningsbegreppet och hur det kan förstås i förskolan. I detta panelsamtal belyser forskarna utifrån sina olika perspektiv vad som definierar undervisning i förskolan och vad som kännetecknar undervisning av god kvalitet. Mie Josefsson är moderator

 Profilsida »forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top