Linnea Bodén, Petter Kallioinen, Signe Tonér

Linnea Bodén är lektor i barn och ungdomsvetenskap och projektledare för det VR-finansierade projektet ”Att vara barn i forskning”, som undersöker barns upplevelser av att delta i en randomiserad kontrollstudie i svensk förskola. 

Petter Kallioinen är doktorand i kognitionsvetenskap och EEG-tekniker vid lingvistiska institutionen.

Signe Tonér är doktorand i lingvistik och logoped. Hennes avhandlingsarbete handlar om samband mellan förskolebarns berättarförmåga, exekutiva funktioner och auditiv selektiv uppmärksamhet.

Föreläsningens titel
Hjärnvågsmätningar i förskolan? Reflektioner kring barns upplevelser av att delta i forskning

Om föreläsningen
Hur och varför kan det vara intressant att göra hjärnvågsmätningar i förskolan och vilka etiska konsekvenser det kan ha för de deltagande barnen? Med utgångspunkt i de tre forskarnas arbete i projektet Hjärnvägar i förskolan, fokuserar föreläsningen på erfarenheter av att genomföra samt följa upp barns erfarenheter och upplevelser av hjärnvågsmätningar. Forskarna lyfter fram utmaningar och möjligheter kring barns samtycken i forskning, hur barns upplevelser av forskning kan undersökas och hur det varit att som forskare samarbeta över disciplingränser, tillsammans med ett gemensamt fokus: att utforma etiska förhållningssätt i mötet med de deltagande barnen. 


forelasare-2019-Linnea-Boden.jpg forelasare-2019-Petter-Kallioinen-ny.jpg forelasare-2019-Signe-Toner.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top