Karin Alnervik

Karin Alnervik är universitetslektor i pedagogik på avdelningen för psykologi och pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation, en del av Jönköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på pedagogisk dokumentation som ett verktyg för utveckling i förskolan. 

Om samtalet
Sonja Sheridan, Christian Eidevald och Karin Alnervik intresserar sig alla i sin forskning för undervisningsbegreppet och hur det kan förstås i förskolan. I detta panelsamtal belyser forskarna utifrån sina olika perspektiv vad som definierar undervisning i förskolan och vad som kännetecknar undervisning av god kvalitet. Mie Josefsson är moderator

 Profilsida »forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top