Karin Alnervik

Karin Alnervik är universitetslektor i pedagogik på avdelningen för psykologi och pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation, en del av Jönköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på pedagogisk dokumentation som ett verktyg för utveckling i förskolan. 

Karin kommer att delta i panelsamtalet under tisdag eftermiddag och har en valbar föreläsning. 

Om samtalet
Sonja Sheridan, Christian Eidevald och Karin Alnervik intresserar sig alla i sin forskning för undervisningsbegreppet och hur det kan förstås i förskolan. I detta panelsamtal belyser forskarna utifrån sina olika perspektiv vad som definierar undervisning i förskolan och vad som kännetecknar undervisning av god kvalitet. Mie Josefsson är moderator

Om den valbara föreläsningen

Föreläsningens titel
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande

Om föreläsningen
Karin Alnervik talar om att utveckla en förskola där delaktighet och kollegialt lärande är drivkraft för en kontinuerlig utvecklig av utbildningen. Utgångspunkten är barns nyfikenhet, fantasi och kreativitet – kombinerat med en strävan att utveckla och involvera all personal i ett kollegialt lärandesystem. Hon talar om ledarskapets betydelse från förskollärarnas ansvar att leda en barngrupp, till förskolechefens ansvar att leda förskolan. Men också om betydelsen av att bygga en vänlighetens atmosfär, värden som anger en riktning och som också är betydelsefullt för den undervisning som iscensätts.Profilsida »

2019-forelasare-Karin-Alnervik.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top