Jonas Stier

Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Han har skrivit böcker om förskolan och ett interkulturellt förhållningssätt samt lett ett utvecklingsprojekt kring interkulturellt förhållningssätt i Rinkeby-Kistas förskolor.

Föreläsningens titel
Att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan

Om föreläsningen
Dagens förskola präglas av ett tilltagande interkulturellt samspel mellan barn, personal och föräldrar. Alltmer betonas därför nödvändigheten av att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Ett sådant arbete vilar på alla medarbetares axlar. ansvar. Men vad mer konkret är ett interkulturellt förhållningssätt? Vilka konsekvenser får detta för verksamheten? Med avstamp i diskussioner om bland annat språk, normer och värden, religion, jämställdhet, traditioner och tidsuppfattning diskuteras hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Föreläsningen ger dig verktyg i ditt arbete för att reflektera över och ta tillvara det interkulturella samspel och den mångfald som finns i din organisation.


forelasare-2019-Jonas-Stier.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top