Hillevi Lenz Taguchi

Hillevi Lenz Taguchi är professor på avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig bland annat på förskoledidaktik med fokus på strategier för det individuella barnets utveckling och lärande inom ramen för den svenska förskolans gruppbaserade arbetssätt. 

Föreläsningens titel:
Hjärnvägar i förskolan. Två pedagogiska arbetssätt som kan bli ett – vad vi har lärt oss och vad vi vill utveckla vidare i samklang med den reviderade läroplanen

Om föreläsningen:
De fyra forskarna från det fyraåriga forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan diskuterar i en dialog möjligheterna och villkoren för de två pedagogiska arbetssätt som de designade och prövade på 19 avdelningar i en kommun utanför Stockholm. Inom ramen för ett gruppbaserat lärande, som tar sin utgångspunkt i en övergripande gemensam problemställning och några centrala läroplansmål, diskuteras hur förskolans pedagoger aktivt kan stötta det individuella barnets utveckling och lärande. Centrala frågeställningar är: hur kan detta arbete genomföras? Vilken tidigare och pågående forskning kan vi ta stöd i? Vilka verktyg kan hjälpa pedagoger att tänka om lärande- och utvecklingsmål, etik och dokumentation? Hur kan organisationen komma att påverkas? Vad behövs i termer av fortbildning och material?  

SEMLA och DIL - två pedagogiska arbetssätt
Det ena arbetssättet – socio-emotionellt och materiellt lärande (SEMLA) - utgick från ett gruppbaserat utforskande lärande men som även fokuserar på individen som en del i gruppen. Det andra – digitalt individuellt lärande (DIL för kropp & knopp) - hade individen helt och hållet i fokus, även när vissa övningar genomfördes i grupp. 

Båda jobbade med digitala resurser men på olika sätt. Etik, dokumentation och ett matematiskt lärande innehåll var gemensamt. I forskningen prövades arbetssätten separat på olika avdelningar, men forskarna menar att de kan användas tillsammans för att utmana och stötta varje individ inom ramen för förskolans gruppbaserade förhållnings- och arbetssätt. Forskarna tänker att förskolans undervisningsbegrepp kan iscensättas på flera olika sätt beroende på de individuella barnen i gruppen. Profilsida »forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top