Ebba Hildén

Ebba Hildén doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet med forskningsfokus undervisning i förskolan. Hon arbetar även med olika uppdrag inom rektorsutbildningen och Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Hon är legitimerad förskollärare med lång erfarenhet av arbete i barngrupp.

Föreläsningens titel
Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen

Om föreläsningen
Vad innebär egentligen undervisning i förskolan och hur skulle det kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning? Med utgångspunkt i en undervisning som genomförs tillsammans med barnen, där barnens intresse är utgångspunkten för dialog och samspel, görs undervisningen rolig, trygg och lärorik för alla barn. Föreläsningen tar ett verksamhetsnära perspektiv med fokus på ansvar och uppdrag i arbetslaget, stimulerande och utmanade förhållningssätt, lockande lärmiljöer för barnen och ökad måluppfyllelse för utbildningen.
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top