Christian Eidevald

Christian Eidevald är tidigare docent och programansvarig för förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Christian arbetar som utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och är forskare vid Göteborgs universitet Hans forskningsintresse handlar bland annat om män i förskola, sexuella övergrepp i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola.

Christian kommer att delta i panelsamtalet under tisdag eftermiddag och har även en valbar föreläsning. 

Om samtalet
Sonja Sheridan, Christian Eidevald och Karin Alnervik intresserar sig alla i sin forskning för undervisningsbegreppet och hur det kan förstås i förskolan. I detta panelsamtal belyser forskarna utifrån sina olika perspektiv vad som definierar undervisning i förskolan och vad som kännetecknar undervisning av god kvalitet. Mie Josefsson är moderator

Om den valbara föreläsningen

Föreläsningens titel
Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. 

Om föreläsningen
Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I föreläsningen beskriver Christian utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag: omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Förskolan omfattar temaarbete, projekt, lek och många andra aktiviteter och situationer, planerade eller spontana. För att få alla delar att fungera och samverka behöver det vara tydligt att samtliga anställda gemensamt arbetar med utbildningen, men också att förskollärare har ett specifikt uppdrag att bedriva och leda undervisningen.Profilsida »

2019-forelasare-christian-eidevald.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top