Bodil Halvars och Vanessa B Katende

Bodil Halvars är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon arbetar i kurser i förskollärarutbildning som handlar om naturvetenskap och hållbar utveckling ur ett förskoledidaktiskt perspektiv. 

Vanessa B. Katende är förskollärare på förskolan Valvet, Kungsholmen i Stockholm. Hon har under de senaste åren haft fokus på barns lek och har tillsammans med barnen utforskat hur leken kan användas som verktyg i arbetet med hållbarhetsfrågor.

Föreläsningens titel
Barns utforskande och lek i Antropocen

Om föreläsningen
Föreläsningen cirklar kring hur man kan närma sig hållbarhetsfrågor i förskolan genom barns lekvärldar. Hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem och skapar nya förbindelser genom leken. Hur barnens frågor/teorier/lösningar i leken kan fångas upp och om pedagogernas förhållningssätt som blir en balansgång. Om hur leken kopplas till estetiska uttryck och öppnar nya möjligheter.


forelasare-2019-Bodil-Halvars.png forelasare-2019-Vanessa-B-Katende.png


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top