Barnombudsmannen Fanny Davidsson

Fanny Davidsson arbetar inom Barnombudsmannens regeringsuppdrag barnrätt i praktiken. Fanny har bland annat arbetat med utbildningar om barnkonventionen för barn och pedagoger inom förskola. 

Föreläsningens titel
Barnkonventionen i förskolan

Om föreläsningen
I föreläsningen pratar Barnombudsmannen om vad barnkonventionen innebär när den blir lag år 2020. Barn har rätt till delaktighet i frågor som rör dem. Barnombudsmannen berättar om hur man har tagit del av förskolebarns tankar och upplevelser genom en kvalitativ och interaktiv förskoleundersökning. I föreläsningen visar Barnombudsmannen delar av de stöd för förskolan som finns på minarättigheter.se.


forelasare-2019-Fanny-Davidsson.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top