Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren är professor med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om förskola, barn och barndom i samtida och historiska perspektiv. 

Föreläsningens titel
Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom

Om föreläsningen
Förskolan är en del av den samhällsomvandling som skett under mer än hundra år, men utvecklingen har långt ifrån varit självklar. Anne-Li Lindgren beskriver i den här föreläsningen hur den statliga förskolepolitiken vuxit fram och visar på några av de politiska ställningstaganden och beslut som lett fram till att dagens förskola ser ut som den gör. Hon ger uppslag till frågor om vår egen tid och framtida utmaningar.Profilsida »

2019-forelasare-Anne-Li-Lindgren.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top