Anna Palmer

Anna Palmer är universitetslektor och föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar bland annat på digitalisering i förskolan och på förskolebarns uppmärksamhets-, språk- och kommunikationsförmågor. 

Anna deltar som key-note föreläsare och har även en valbar föreläsning. Läs mer om den valbara föreläsningen längre ned på sidan.

Föreläsningens titel
Hjärnvägar i förskolan. Två pedagogiska arbetssätt som kan bli ett - vad vi har lärt oss och vad vi vill utveckla vidare i samlang med den reviderade läroplanen

Om föreläsningen
De fyra forskarna från det fyraåriga forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan diskuterar i en dialog möjligheterna och villkoren för de två pedagogiska arbetssätt som de designade och prövade på 19 avdelningar i en kommun utanför Stockholm. Inom ramen för ett gruppbaserat lärande, som tar sin utgångspunkt i en övergripande gemensam problemställning och några centrala läroplansmål, diskuteras hur förskolans pedagoger aktivt kan stötta det individuella barnets utveckling och lärande. Centrala frågeställningar är: hur kan detta arbete genomföras? Vilken tidigare och pågående forskning kan vi ta stöd i? Vilka verktyg kan hjälpa pedagoger att tänka om lärande- och utvecklingsmål, etik och dokumentation? Hur kan organisationen komma att påverkas? Vad behövs i termer av fortbildning och material?  

SEMLA och DIL - två pedagogiska arbetssätt
Det ena arbetssättet – socio-emotionellt och materiellt lärande (SEMLA) - utgick från ett gruppbaserat utforskande lärande men som även fokuserar på individen som en del i gruppen. Det andra – digitalt individuellt lärande (DIL för kropp & knopp) - hade individen helt och hållet i fokus, även när vissa övningar genomfördes i grupp. 
Båda jobbade med digitala resurser men på olika sätt. Etik, dokumentation och ett matematiskt lärande innehåll var gemensamt. I forskningen prövades arbetssätten separat på olika avdelningar, men forskarna menar att de kan användas tillsammans för att utmana och stötta varje individ inom ramen för förskolans gruppbaserade förhållnings- och arbetssätt. Forskarna tänker att förskolans undervisningsbegrepp kan iscensättas på flera olika sätt beroende på de individuella barnen i gruppen.

Om den valbara föreläsningen

Föreläsningens titel
STEAM i förskolan

Om föreläsningen
Den här föreläsningen handlar om STEAM, vilket är en engelsk förkortning som står för S ”science”, T ”technology”, E ”engeneering”, A ”art” och M ”mathematics”, det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik. I föreläsningen diskuteras dels hur förskolor kan fördjupa och utveckla ett interdisciplinärt arbete inom dessa ämnen, dels varför det är viktigt. Föreläsaren ger konkreta förslag på upplägg av undervisning i förskolan och resonerar kring hur barn kan göras delaktiga i vetenskapliga samhällsfrågor. Likvärdighet, jämlikhet, inflytande och relationell etik är ledord för föreläsningen och länkas till STEAM-disciplinerna.Profilsida »

2019-forelasare-anna-p.jpg


forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top