Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren är professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola på Stockholms universitet.

 

Viseull etik: om att hantera foton och bilder i förskolan

Förskolan är en av flera specialiserade institutioner skapade för barn som skapar och reproducerar föreställningar om barn och barndom, bland annat via de bilder som produceras i och runt förskolan. Det är bilder som många vill ta del av och som uppfattas som positiva bilder i samhället; många vill se dem och kanske till och med äga dem. Bilderna sprids både digitalt och analogt mellan barn, föräldrar, förskollärare, skolledning, politiker och till en allmän publik. Bilderna är åtråvärda för många och mångas blickar och seende är inblandade i produktionen och tolkningen av bilderna.

På så sätt kan förskolan beskrivas som en bild- och blickapparat som i sin tur ingår i andra bild- och blickapparater i och utanför förskolan. I den här föreläsningen behandlas olika aspekter av visualitet och seende i och kring förskolan. Visuella material producerade för forskning och visuella material producerade i förskolans praktik analyseras för att öka kunskaperna om hur visualitet bidrar till lärande såväl på individnivå som i ett samhälleligt perspektiv.

Hur och vad lär barn och vuxna sig via seende och visualitet i förskolan idag och för hundra år sedan? Vad blir synligt och vad förblir osett i och via det visuella? Hur är seende och visualitet delar av professionsutveckling och produktionen av förskolebarndomar?

 

Frågor till deltagaren:

  • Vad ser du för nytta med att fokusera på visualitet och seende i och runt förskolan?
  • Varför använder du ett historiskt perspektiv – vad bidrar det med?
  • Hur anser du att din forskning bidrar till professionsutveckling och till hur förskolebarndomar skapas idag?

 

Lästips inför föreläsningen:
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top