Föreläsare

 

 

Här kan du läsa mer om Förskolesummits programinnehåll. 

Till vänster ser du en menyrad där föreläsare och kommande föreläsning beskrivs. 
forskolesummit@stockholm.se
Tel: 08-508 336 41

I samarbete med

Top