Föreläsare

 

 

Här kan du läsa mer om Förskolesummits programinnehåll. 

Till vänster ser du en menyrad där föreläsare och kommande föreläsning beskrivs. 
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top